WIPE1 / WiseMaster-liiketoiminnan skaalaaminen kv-markkinaan

Kehityshankkeella parannettiin yrityksen liiketoiminnan skaalautumisen edellytyksiä WiseMaster mobiilitoiminnanohjausjärjestelmä liiketoiminnassa.

Skaalautumisen edellytyksiä parannettiin tekemällä kehitystoimenpiteitä sekä liiketoimintamalleissa että tuotekehityksen käyttämissä teknologioissa. Liiketoimintamallien kehittämisessä parannettiin erityisesti tuotteen segmentoitumista markkinoilla ja käynnistettiin segmentoitumista tukevia toimenpiteitä.

Tuotekehityksessä käyttöönotettiin teknologioita ja toimintatapoja, jotka tukevat erityisesti useiden eri käyttöjärjestelmällisten mobiililaitteiden käyttöä WiseMaster tuotteen käytössä.

Hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston tukema.

The development project improved the company's business scalability prerequisites for WiseMaster Mobile ERP business.

The prerequisites for scaling were improved by developing both business models and technologies used in product development.In the development of business models, particularly product segmentation in the market was improved and measures to support segmentation were launched.

Company’s product development introduced new technologies and operating practices that support specifically the use of several different operating systems and mobile devices with company’s WiseMaster ERP solution.

The project was financially supported by the European Union.